Program

Příměstský tábor Plzeň 2023

VAŘENÍ NAPŘÍČ STÁTY

Termíny: 10. 7. - 14. 7., 17. 7. - 21. 7.

Cena: 590 Kč/den

 

Příměstský tábor Plzeň 2023

SPORTUJEME V RŮZNÝCH KOUTECH SVĚTA

Termíny: 10. 7. - 14. 7., 17. 7. - 21. 7.

Cena: 550 Kč/den

 

Své doazy posílejte, prosím, výhradně na mailovou adresu helena@tabor-plzen.cz.

PŘIHLÁSIT SE NA TÁBOR

Denní režim tábora:

07.30 – 8.00 příchod dětí
08.00 – 10.00 dopoeldní činnost
10.00 – 10.30 svačina
10.30 – 12.00 pokračování dopolední činnosti
12.00 – 12.45 oběd
12.45 – 13.00 vyhodnocení dopoledních činností
13.00 – 16.00 odpolední činnost
16.00 – 16.30 vyhodnocení odpolední činnosti
17.00 – odchod dětí

O Vaše děti se budou starat pedagogové a studenti Akademie Hotelnictví a Cestovního ruchu

Příměstský tábor Plzeň, zapsaný spolek Nade Mží 1, PLZEŇ 318 00

  E-mail: helena@tabor-plzen.cz ------------------------------------------------------------